fbpx

Merre tovább budapesti hulladékgazdálkodás?

A hulladékok energetikai hasznosítása mindig heves indulatokat gerjeszt pro és kontra érvek mellett. Az égetőművek füstgáz kibocsátása, azok ellenőrzött volta mellett is sokakban aggályokat ébreszt. Másik oldalról nézve a szelektív gyűjtéshez kapcsolódó másodnyersanyagok újrahasznosításának korlátai, a hulladéklerakás tilalmára vonatkozó európai uniós kötelezettségvállalás, vagy akár hulladéklerakó által generált gázkibocsátások szólnak amellett, hogy az energetikai hasznosításnak létjogosultsága van.

Bánhidy János, a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű korábbi főmérnöke egy közös utat lát a budapesti hulladékgazdálkodás hosszútávú fenntartására, írását az alábbiakban közöljük:

A Budapesten és a környező agglomerációban keletkező települési hulladékok lerakásának minimalizálása – a nyugat-európai nagyobb városok gyakorlatához hasonlóan – csakis a szelektív gyűjtéssel megvalósuló újrafeldolgozás (recycling) és az energetikai hasznosítás együttes alkalmazása révén érhető el.

 

Az FKF Nonprofit Zrt. által 2018-ban kezelt hulladékmennyiség megoszlása a kezelés módja szerint:

energetikai hasznosítás a Hulladékhasznosító Műben                370,8 et

szelektíven gyűjtött hulladék                                                         57,9 et

komposztálásra beszállított hulladék                                             31,8 et

hulladékból készített tüzelőanyag kiszállítás                                  14,9 et

lerakás                                                                                           365,6 et

ezen belül: vegyes települési hulladék (20 03 01)                         245,7 et

lomhulladék                                                                                     34,2 et

 

Nem szorul külön indoklásra, hogy a lerakás jelentős csökkentése csak az energetikai hasznosítás növelésével, azaz egy második budapesti hulladéktüzelésű fűtőerőmű (HUHA 2) építésével és üzembe helyezésével valósítható meg.

 

Figyelembe véve egyrészt a keletkező vegyes települési hulladék mennyiségének jövőbeli várható emelkedését, másrészt a szelektíven gyűjtött és anyagában hasznosuló hulladék mennyiség kívánatos növelését, továbbá azt, hogy a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű teljesítménye a következő években is 370.000 t/év körül fog mozogni, jó közelítéssel 250.000 t/év vegyes települési hulladék eltüzelését biztosító HUHA 2 létesítésére lenne szükség. Amennyiben a közvetlen agglomeráció vegyes hulladék mennyiségének a HUHA 2-ben történő eltüzelése is célszerűnek mutatkozik, úgy 300.000 t/év kapacitású hulladékégető mű létesítésével lehet számolni.

 

A HUHA 2-vel kapcsolatban felmerül két lényeges kérdés, amire választ kell adni:

  1. Miért indokolt vegyes települési hulladék tüzelése Budapesten? (Miért nem RDF?)
  2. Miért célszerű Budapestet az országon belül kiemelten kezelni?

 

Az első kérdéssel kapcsolatban az érvek a következők:

– A vegyes hulladékból történő RDF előállítás fő hátránya hulladékgazdálkodási szempontból – túl a nem elhanyagolható költségeken és az RDF értékesítés nehézségein – hogy a visszamaradó 40-50 %-os hányad (mely még tartalmaz lebomló anyagokat) végülis lerakásra kerül. A vegyes hulladék égetése után csupán a teljesen kiégett kb. 23 tömeg%-ot kitevő salak és mintegy 2,5-3 tömeg%-nyi füstgáztisztítási maradék lerakásával kell számolni.

– Nem véletlen, hogy Németországban a nagyvárosokban szinte kizárólag vegyes települési hulladékot tüzelő égetőművek működnek. A német prognózisok szerint (Umweltbundesamt 51/2018) 2030-ra az energetikai hasznosításra kerülő vegyes hulladék mennyisége nem lesz kevesebb a 2015. évinél (2030-ban 19,1 millió tonna vegyes hulladék és 5,4 millió tonna RDF tüzelésével számolnak).

– A vegyes települési hulladéknál a hulladék begyűjtő járatok közvetlenül a városi égetőbe juttatják a hulladékot és nincs szükség nagyobb távolságú szállításokra, mint ez az RDF esetében gyakori.

– Lényeges szempont, hogy a vegyes hulladékot tüzelő városi égetőmű esetében nagyobb az ellátás biztonsága és folyamatossága, mint az RDF-et tüzelő, többnyire privát tulajdonú együtt-égető műveknél (cementgyár, széntüzelésű erőmű stb.).

– Egyedül rostélyos rendszerű tüzelés esetében lehetséges a vegyes települési hulladék előkészítés nélküli beadagolása és ezáltal megtakarítható az előkészítéshez szükséges terület, beruházás és energia.

– Ami a hőhasznosítást illeti, a városi égetőműveknél jellemző a kapcsolt villamos- és távhő energia termelés. Németországban a 66 égetőműből 60 termel kapcsoltan energiát és mindössze 6 égetőmű állít elő kizárólag villamos energiát. Ez a lehetőség az RDF együtt-égetőknél telephelyi okokból korlátozott.

 

Budapestet az energetikai hulladékhasznosítás szempontjából a következő indokok miatt célszerű kiemelten kezelni:

– Budapesten a HUHA 2 terve nem újkeletű. Először 1986-ban, majd 2007-ben készült egy döntés előkészítő tanulmány, de döntés nem született. 2015-ben újra előkerült a HUHA 2 ügye éspedig olyan változatban, hogy a települési szilárd hulladékok energetikai hasznosításra kerüljön összekötésre a szennyvíziszapok égetéses ártalmatlanításával. Végül 2018-ban sajnálatos módon ez a kezdeményezés is elhalt, de a tisztán hulladéktüzelésű HUHA 2 továbbra is életképes lehetőség.

– Budapesten a szelektíven gyűjtött hulladékok újrahasznosítása mellett a HUHA 1 és HUHA 2 égetőművekben gyakorlatilag a teljes vegyes hulladék mennyiség hasznosulna energia termelésre. A lerakótól eltérített hulladék mennyiség az országos statisztikában is közelebb visz a távlati cél, a lerakás 10 % alá csökkentése felé.

– A dél-budapesti hőkooperációs rendszer létrehozásával (Kelenföld, Kispest, Csepel) olyan jelentős hőfelhasználási igény alakul ki, hogy egy 300.000 t/év hulladékot tüzelő HUHA 2 kapcsolt villamos energia és távhőtermelés mellett 60 % feletti energetikai hatásfokkal tudná hasznosítani a hulladékok hőtartalmát (a Hulladék Keret Irányelvben szereplő R1 képlet szerinti érték több mint 0,9 lenne és lényegesen meghaladná az új égetők számára 0,65-ben meghatározott minimális értéket).

– Magyarországon – Budapesten kívül – sehol másutt nincs lehetőség akár csak megközelítőleg ilyen magas hatásfokkal a hulladékok energetikai hasznosítására. Budapesten ugyanis egyrészt olyan hulladék mennyiség áll rendelkezésre az égetéshez, ami kedvező fajlagos beruházási költséget indukál, másrészt jelentős a távhőigény a hő hasznosítására.

– A Főváros távhőrendszerében a hulladékégetés, mint fele részben megújulónak számító hőforrás jelentős földgázigényt tud kiváltani (a HUHA 1 és HUHA 2 együttesen az éves hőfelhasználás mintegy 20 %-át fedezheti).

– A hulladékból termelt hőenergia a számítások szerint a földgáz bázishoz képest lényegesen alacsonyabb fajlagos hődíjával hozzájárulhat a távhő gazdaságosságának javításához.

Leegyszerűsítve: Budapesten lehetne a HUHA 2 révén a hulladékból a legkisebb fajlagos beruházási költséggel a legnagyobb energia mennyiséget a legjobb hatásfokkal hasznosítani.

 

Ami a HUHA 2 elhelyezését illeti – a hulladék beszállítás és a hőhasznosítás együttes optimálása szempontjából – célszerű dél-budapesti telephelyet választani. Több tanulmány foglalkozott a szóba jöhető telephelyekkel, de végső javaslattételre még nem került sor.

 

Az égetési, füstgáztisztítási és hőhasznosítási technológia kiválasztására értelemszerűen versenytárgyalással kerülne sor. (A szóba jöhető, jelentős referenciákkal rendelkező, fővállalkozásra alkalmas cégek száma 9-10.) Az biztonsággal kijelenthető, hogy az égetőmű lelkét jelentő kazánokban rostélytüzeléssel történne az égetés és a teljes kapacitás célszerűen 2 db kazán beépítésével biztosítható.

 

Előzetes becslés alapján egy 300.000 t/év teljesítményű égetőmű Dél-Budapesten – a telephelytől függően, az ott rendelkezésre álló terület nagyságától, infrastrukturális ellátottságtól, egyéb beruházási igényektől, levegőminőségi alapállapottól, stb. – a kapcsolódó távfűtési vezetékhálózat kiépítése nélkül, 55-75 MrdFt közötti beruházási költséggel megvalósítható.

 

Facebook Comments

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

%d bloggers like this: