A környezetvédelemben a harmonizáción volt a hangsúly

dontwasteit11 (3)

Magyarország európai uniós csatlakozása óta jelentős változások történtek a vizek, a talaj és a levegő minőségének védelme, a települési szennyvízelvezetés és -tisztítás, a hulladékgazdálkodás, illetve a természetvédelem területén is – derül ki a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) összegzéséből, amelyet az MTI kérdésére készített az EU-csatlakozás tizedik évfordulójára.

A szaktárca hangsúlyozta: a csatlakozás óta valamennyi környezetvédelmi szakterületen elsődlegesek voltak az uniós tagsággal összefüggő feladatok, a jogalkotás, a szabványosítás, a hozzájuk kapcsolódó hatásvizsgálatok elvégzése, az intézményi háttér átalakítása.
A VM ezek közül kiemelte a gazdasági szabályozóeszközként bevezetett környezetterhelési díjat, amely a levegőbe, vízbe, talajba történő anyag- és energiakibocsátás csökkentésére, illetve a leghatékonyabb megoldások alkalmazására ösztönöz.

Az elmúlt időszakban megtörtént a felszín alatti vizek és a talaj szennyezését okozó tevékenységek felülvizsgálata, továbbá szennyezés-csökkentési program készült. Megszűnt a legveszélyesebb szennyezőanyagok közvetlen felszín alatti vízbe történő bevezetésének lehetősége – sorolta a szaktárca.

A tájékoztatás szerint az unió támogatásával jelentős beruházások valósultak meg a települési szennyvízelvezetés és -tisztítás területén. A legnagyobb fejlesztések Győrben, Szegeden, Sopronban, Kecskeméten, Pécsen, Szombathelyen, Debrecenben, Hatvanban és Székesfehérváron történtek. A budapesti szennyvíz-elvezetés és -tisztítás a csepeli központi, valamint a dél-budai szennyvíztisztító megépülésével és a kapcsolódó beruházásokkal vált teljessé – emlékeztetett a VM.

Sikerült jelentős szennyezés-csökkentést, illetve minőségjavulást elérni a Balaton, valamint a Ráckevei (Soroksári)Dunaág vízminőségében – mutattak rá.

A levegőminőség-védelem területén a csatlakozási szerződésben vállalt átmeneti mentességgel kapcsolatos feladatok határidőre teljesültek – hívta fel a figyelmet a VM.

Hozzátették: az energetikai nagytüzelő berendezések átalakítása jelentős levegőminőség-javulást eredményezett az ország több régiójában. A legfontosabb változás a Mátrai Erőmű füstgáztisztítója, valamint a Vértesi Erőmű füstgáz-kéntelenítőjének üzembe helyezése volt. Ezek a beruházások az országos kén-dioxid-kibocsátást mintegy 30 százalékkal mérsékelték.
A légszennyezettségi mérőhálózatban befejeződött a monitorállomások kiépítése, ezzel 59 állomásból álló hálózat jött létre. Több fejlesztési projekt keretében elkészült az országos légszennyezettségi mérőhálózat egységes adatforgalmi rendszere.

Az Európai Unió hulladék keretirányelvének átültetését Magyarország a 2013. január 1-jén hatályba lépett, hulladékról szóló törvénnyel valósította meg. A törvény új alapokra helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendszerét, javítva annak minőségét és színvonalát. A hulladék mennyiségének csökkentésére bevezette a hulladéklerakási járulékot – ismertette a VM.
Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet, illetve az annak részét képező Országos Megelőzési Programot tavaly decemberben fogadta el a kormány. A hazai hulladékgazdálkodás jogszabályi hátterének reformja a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek megalkotásával válik teljessé. 

Magyarország természetvédelmi politikájának meghatározó eleme a két európai uniós természetvédelmi irányelv – a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi – végrehajtása, amelynek teljesítése főként a Natura 2000 hálózat kialakítása, védelme, fenntartása és fejlesztése révén valósul meg.

A terület-kijelölésre vonatkozó tagállami javaslat összeállítása az uniós csatlakozás feltétele volt. A tárca szerint az elmúlt 10 év fontos eredménye, hogy 2011-re sikeresen lezárult a Natura 2000 hálózat kijelölése, amelynek kiterjedése összesen 1,99 millió hektár.

A környezetvédelmi támogatások szempontjából a 2004-2014 között eltelt tíz év két nagyobb szakaszra osztható. A csatlakozást követő időszakban, 2004-2006 között a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) foglalta egységes keretbe a környezetvédelmi fejlesztéseket, ugyanakkor párhuzamosan folyt még a korábbi Phare és ISPA keretében megkezdett programok megvalósítása – ismertette a szaktárca.

A KIOP három ágazatban, a környezetvédelem, az energetika és a közlekedés területein belül tette lehetővé fejlesztések megvalósítását uniós társfinanszírozással, a támogatást kapott projektek megvalósítása 2004-2009 között megtörtént. A környezetvédelem prioritás keretében összesen 96 projekt valósult meg sikeresen, ehhez mintegy 48 milliárd forint támogatást fizettek ki. 
A 2007-2013-as időszakban elsősorban a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében valósultak meg a környezeti fejlesztések.

A KEOP teljes kerete 5,3 milliárd euró (1484,5 milliárd forint). Ennek 85 százaléka, 4,5 milliárd euró (1261,8 milliárd forint) az európai unió hozzájárulása, amelyből 517,5 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 3,9 milliárd euró pedig a Kohéziós Alapból érkezik. A magyar közszféra hozzájárulása 15 százalékos, 795,3 millió euró (222,6 milliárd forint).
A KEOP keretét 2007-2013 között kiegészítették a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP), a Regionális Operatív Programok (ROP), a Határon Átnyúló Együttműködési Programok, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) és a LIFE, illetve a LIFE+ program forrásai – közölte tájékoztatójában a tárca. Jelezte: a KEOP keretében a fejlesztések megvalósítása még folyamatban van, 2015. december 31-éig számolhatók el az igazolt költségek, így a végleges projektszámot még nem lehet pontosan tudni.

Forrás: MTI

Házhoz menő lomtalanítás Székesfehérváron

dontwasteit11 (5)

Áprilisban fogadta el a Közgyűlés a lomtalanítás új rendjét, melynek értelmében május elsejétől a székesfehérvári lakosok egyeztetéses lomtalanítás során szabadulhatnak meg a szükségtelenné vált holmiktól. A lényeges tudnivalókat Czentár Ottó, a Depónia Kft. szolgáltatási osztályvezetője foglalta össze.

 Korábban városrészenként egy adott napon került sor a lomok kihelyezésére és begyűjtésére. Ennek a módszernek számos hátrányából adódóan volt szükség egy új rendszer bevezetésére. Magyarország egyes településein már korábban alkalmazták a lomtalanítás ezen módját és a pozitív visszajelzések hatására Székesfehérvár is az egyeztetéses lomtalanítás mellett döntött.

 Ennek értelmében május 1. és november 30. között a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező ügyfelek évente egy alkalommal ingyenesen kérhetik a lomok elszállítását. A családi házas övezetekben – a közszolgáltatóval előre egyeztetett napon – a lakók a háztartási hulladék mellé kihelyezhetnek maximum három köbméter lomot is. Ebben az övezetben a kommunális hulladék megszokott ürítési napján, ugyanazzal a járattal történik a lomok elszállítása, így nem okoz szállítási többletköltséget a szolgáltatónak sem. A társasházi övezetekben a közös képviselő kérheti a lakókkal előzetesen egyeztetett lomtalanítási időpontot. Ebben az esetben a lépcsőház elé kihelyezett konténerbe kell gyűjteni a lomokat.

 Az új egyeztetéses lomtalanítási rendszertől a Depónia Kft. és a város azt reméli, hogy megszűnik a lomtalanítási akciók során megszokott szemetes városkép, elmaradnak a guberálók. Mivel a szolgáltatás kérésekor a megrendelő adatait is egyeztetik, az ügyfél jobban odafigyel az általa kihelyezett hulladékra. Csak a megfelelő mennyiségű és megengedett hulladék és lom kerül elszállításra.

 A lom a mindennapi élet során keletkező nagydarabos hulladék, amely a kukába nem fér bele. Ügyelni kell arra, hogy veszélyes hulladék semmiképpen ne kerüljön kihelyezésre. Ezeket a fehérváriak két helyre, a Palotai úti Lakossági Hulladékudvarba és a Csala-Pénzverővölgyi Hulladékkezelő telepen lévő Hulladékudvarba vihetik.

A kihelyezhető hulladékokról és a Depónia további szolgáltatásairól részletesen tájékozódhatnak a www.deponia.hu weboldalon.

Forrás: http://www.szekesfehervar.hu

Mi lesz veled, AKSD?

katicak

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szervezet (NHSZ) felvásárolná az egyik legnagyobb magyarországi hulladékszállítót, a jelenleg osztrák kézben lévő AVE céget – írta az mno.hu.

Debrecenben 2013. július 1-jétől kezdődően az AVE-cégcsoporthoz tartozó AKSD Kft. jogutódjaként a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (DHK) látja el a települési szilárd hulladék szállítására szervezett közszolgáltatást, oly módon, hogy az AKSD (a korábban kiírt pályázat egyetlen indulójaként – szerk.) alvállalkozóként végzi a szemétszállítást. Erre azért volt szükség, mert idén január elseje óta csak olyan társaság szállíthatja el a szemetet a lakosságtól, amelyben az állam vagy az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik.

A DHK-nak az önkormányzai vagyonért felelős Debreceni Vagyonkezelő Zrt. a tulajdonosa, viszont a helyzetet bonyolítja, hogy a vagyonkezelő az AKSD Kft-ben is rendelkezik 49 százalékos tulajdonrésszel. Debrecenben a közterület-fenntartást, a temetőüzemeltetést, a termelési hulladékszállítást továbbra is az AKSD Kft. látja el.

Forrás: http://www.civishir.hu

Nagy dobás?

dontwasteit11 (4)

Ukrajnában nagyon komolyan veszik az április 22-ei Föld napját, hiszen ekkorra ütemezték be a környezetvédelem napjának méltatását is. 

A kettő tényleg az ikertestvérség adottságával bír. A kérdéskörről immár évtizedek óta elmondható – s ezt az illetékesek meg is teszik –, hogy megoldásuk időszerűbb, mint valaha. Szeméttel van tele a föld, a víz, a légszennyezés miatt a levegő, és még az űr is.

Ha így nézzük, Ukrajna követi a világtrendet. Csak van egy lényeges különbség. Az, hogy tőlünk nyugatabbra valamiért kezelni tudják a helyzetet. Magyarország például egy akkora csapás következményeinek felszámolására is képesnek bizonyult, mint a vörösiszap-katasztrófa, a kommunális hulladék – akár szelektív – kezelése pedig rutinszerűen zajlik. Az itteni gyakorlat világszinten is párját ritkítja, s egyben rendkívül pontos helyzetképet ad a társadalomról, a mentalitásról.

Ha belegondolunk, a háromszereplős játszmából – állampolgár, vállalat, állam – éppen a harmadik lóg ki a sorból. Mert mit látunk? Egyrészt, hogy többféle szociális juttatást biztosít a polgárok számára – már amíg el nem viszi ezeket az IMF –, ám számos helyközi útvonal mentén térdig ér a fű. S nincs, aki levágja. Tele van szeméttel, s nincs, aki összeszedje.

Van összefüggés? Lehetne. Mert nagyon fontos dolog, hogy minden évben legyen egy tavaszi nagytakarítás, egybekötve fásítással, virágültetéssel, a környezettudatosság iskolai népszerűsítésével. Csak hát pechünkre ott van még az a fránya további 364 nap is. Tényleg fontos az emberi mentalitás pozitív megváltoztatása, de először talán az állam hozzáállásánál kellene kezdeni.

Persze, nem az állam szemetel, de példát mutathat – mutogatás helyett. Sokatmondó, hogy a megyei környezetvédelmi főosztály idei “nagy dobása”, hogy összeírja a megye védelemre szoruló növényfajait. Hogy nem buta ember találta ki a projektet, az is jelzi, hogy a munka során ki sem kell lépni az irodából, ha odabent biztosított az internet-szolgáltatás. (Ezek után el nem bírom képzelni, milyenek lehetnek a szakma kis dobásai.) A “Na de, mit tehet a hivatal?” elszólás pedig ékesen bizonyítja, hogy Ukrajnában a legnagyobb szemétszállítót a jövőben is így fogják hívni: patak.

Tóth Viktor

A bejegyzés eredetiben itt olvasható: http://kiszo.hhrf.org

Újabb külföldi céget vásárol fel az állam

dontwasteit11 (1)

Jelentős bővülés előtt áll a múlt év végén létrehozott állami hulladékszállító társaság. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő közlése szerint a cég az újabb külföldi vállalkozó felvásárlásával körülbelül kétmillió lakostól viszi majd el a szemetet.

Amennyiben a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyja a jelenleg osztrák kézben lévő egyik legnagyobb magyarországi hulladékszállító, az AVE felvásárlását, akkor hamarosan mintegy kétmillió ember számára végez majd szemétszállítást az állami tulajdonú Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szervezet (NHSZ) – közölték lapunk megkeresésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnél (MNV).

Mint arról nemrég beszámoltunk, a két fél még március elején fordult a versenyhivatalhoz. A szervezet honlapján található közlés szerint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szervezet az AVE minden magyarországi érdekeltségét átveszi.

– Az AVE cégcsoport a Tatabánya–Miskolc–Debrecen–Siófokáltal határolt területen dolgozik különböző leányvállalatai révén – ismertette a vagyonkezelő. Azaz ezekre a körzetekre terjed majd ki az állami cég szolgáltatása. Ezt egészíti ki egy másik, a korábban külföldi tulajdonú Remondis cég ellátási területe, amelyet a hulladékgazdálkodási szervezet még tavaly év végén vásárolt meg. Ezzel az állami társaság Sümeg, Tapolca és régiója, Dabas, Szolnok és régiója, valamint Tiszafüred és régiója esetében nyerte el a közszolgáltatás lehetőségét.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az MNV mennyit fizet az AVE magyarországi cégeiért, mivel egyelőre „a szerződés nem minden feltétele teljesült”, így a tranzakció még nem zárult le. (A Remondisért az állami társaság 338 millió forintot fizetett korábban.)

Január 1-je óta csak olyan társaság szállíthatja el a szemetet a lakosságtól, amelyben az állam vagy az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik. Számos településen azonban nem volt olyan szolgáltató, amely önként vállalta volna az új feltételek mellett a szállítást, így ezeken a helyeken a katasztrófavédelemnek kellett kijelölnie ideiglenes szolgáltatót.

További részletek a Magyar Nemzet szombati számában

A cikk eredetiben itt olvasható: http://mno.hu

TeSzedd: Elindult a visszaszámlálás!!

dontwasteit11 (2)

Már csak néhány órád van arra, hogy jelentkezz a „TeSzedd!” akcióra! Éjfélkor lejár a határidő! Ne húzd tovább az időt: ha tenni akarsz környezeted megtisztításáért, most jelentkezz!

Biztosan nem leszel egyedül május 9-11. között: szerte az országban már több mint 1500 találkozási ponton több mint 100 ezer önkéntes biztosan szedi a szemetet rajtad kívül.

Ha tudsz olyan szemetes helyet a környezetedben, amelyet szívesen tisztává varázsolnál, hozz létre új találkozási pontot! Ott Te leszel a helyi koordinátor, azaz Te leszel a főnök az adott helyszínen, és hozzád futnak be a kesztyűk és a zsákok is.

Ha már lecsapott valaki az általad választott szemétszedési helyszínre, és Te nem akarsz máshová találkozási pontot „tenni” a térképre, hozz létre új önkéntes csoportot, figyeld az időjárást, és ha nem esik hó, vagy tombol tornádó, menj szemetet szedni a kiválasztott helyszínre a megadott időpontban! Ha a családod vagy a barátaid is szívesen Veled tartanának, az ő jelentkezésüket is elintézheted néhány kattintással.

TeSzedd! ÜgyfélszolgálatHa elakadsz a regisztráció vagy a jelentkezés során, vagy kérdésed van az akcióval kapcsolatban, ragadj billentyűzetet és bátran írj a TeSzedd! Ügyfélszolgálatának az info@teszedd.hu címre, vagy hívd munkatársainkat a 06 40 443 400-as kékszámon munkanapokon 8 és 19 óra között! Mindent megoldunk! :-)

Most pedig kattints a „Jelentkezem!” gombra, és csatlakozz a TeSzedd! önkénteseihez! :-)

A cikk eredetiben itt olvasható: http://szelektalok.hu

Visonta új szelektív hulladékgyűjtő programmal köszöntötte a Föld Napját

petki

A visontai Önkormányzat évente akár 40 tonna szelektív hulladék összegyűjtésére is alkalmas tároló edényzet megvásárlására nyert pályázatot az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OHÜ-IFPR-2013-001 pályázati kiírásán.

A szelektív hulladékgyűjtő tárolóedények beszerzésére elnyert 3.602.000 Ft-ot 500 db 120 l-es hulladékgyűjtő edény beszerzésére fordították. A kukákat jelképesen a Föld Napján „helyezték üzembe”. A pályázati támogatással beszerzett tárolóedények a háztartásoknál keletkező hulladék szelektív gyűjtését teszik lehetővé. Az így gyűjtött hulladékot a hulladékszállítást végző közszolgáltató a kommunális hulladéktól elkülönítetten szállítja el. A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével Önkormányzatunk nagyot lépett a környezettudatosság felé, hiszen a papír, a PET-palack, fém italos dobozok, üveg elkülönített gyűjtésével lehetővé vált a településen a keletkező feldolgozható hulladék elkülönített kezelése.

A visontai oktatási intézményekben kiemelt hangsúlyt fektetnek a szelektív hulladékgyűjtéssel, környezet megóvásával kapcsolatos ismeretek átadására. A legközelebbi környezetvédelmi játékos oktatásra május 9-én kerül sor a TESZEDD program keretében – mondta el Szarvas László, Visonta polgármestere.

Miért kiemelten fontos Visonta számára a környezetvédelem, az ökoszemlélet?

-          A környezetvédelemnek nagyon fontos része a hulladékgazdálkodás, vagyis annak figyelembevétele, hogy nem minden hulladék szemét. Egyre több hulladékot termelünk. Az emberek gondolkodás nélkül a szemétbe dobják azokat a dolgokat, amelyeket haszontalannak tartanak. A szemét pedig egyre több, egyre nagyobb helyet foglal, és ha helytelenül tárolják, a szennyező anyagok leszivárognak belőle a talajba és a vizekbe. Nagyon fontos az újrahasznosítás, amely során a használhatatlannak tűnő dolgokból újra használható tárgyakat, eszközöket készítenek. A szelektív hulladékgyűjtő program bevezetésével a lakosság is azonosul, amit a 2014. márciusában rendezett közmeghallgatáson elhangzottak is alátámasztanak.

Az Önkormányzat külön konténert biztosít az inert hulladék gyűjtésére is, valamint a háztartások igénye szerint komposzt ládák kihelyezésére is sor kerül.

Az OHÜ által nyert pályázat lebonyolítását április 30-ig elvégeztük, de a program fenntartási időszakában – még 5 évig – folyamatosan szervezünk környezetvédelemmel kapcsolatos programokat.

Hogyan képzik, oktatják a gyerekek környezettudatosságát?

-          Iskolai sportnapok alkalmával játékos hulladékgyűjtés, TESZEDD programban való részvétel, község szintű hulladékgyűjtési „akció”.

A cikk eredetiben itt olvasható: http://felelosszulokiskolaja.hu

Pályázati siker a HUSZ Kft-nél

dontwasteit11 (1)

Az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 2014. januárjában iparfejlesztési pályázatot hirdetett meg, melyre a Keszthelyi HUSZ Nonprofit Kft. is benyújtotta a pályázatát, ami 100%-os támogatási intenzitással támogatásban részesült.

A projekt révén ez év áprilisában beszerzésre kerülhetett 2000 db szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas gyűjtőedény, illetve egy 22,5 m3-es hulladékgyűjtő tartállyal felszerelt gépjármű. A papír és műagyag hulladék gyűjtésére alkalmas edényeket a kft ingyenesen biztosítja a háztartásoknak, azok kihelyezése a megjelenő új igénylések illetve az elhasználódásból adódó csereigények térítésmentes kielégítése folyamatosan történik.

A cikk eredetiben itt olvasható: http://www.monitormagazin.hu

 

Fenntarthatóságra tanít a Duna-Dráva Cement

dontwasteit11 (3)

A Föld Napja alkalmából a fenntartható fejlődésről, hulladék újrafeldolgozásáról, a cement gyártásáról és felhasználásáról általános iskolás tanulóknak tartott előadást a Duna-Dráva Cement Kft.

Miskolci Balázs, a Duna-Dráva Cement Kft. biztonságtechnikai vezetőjének előadásából első alkalommal a Beremendi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai ismerhették meg a cementet alkotó összetevőket, a cementgyártás folyamatát, és a cement felhasználási területeit.

Az ismeretterjesztő előadás bemutatta a diákoknak a másodlagos tüzelőanyagokat és felhasználásukat, vagyis a tudatos hulladékkezelést és azt, hogy az építőipar alapját képező cement előállítása a mai modern technológiának köszönhetően hogyan szolgálja a környezettudatos és fenntartható fejlődést.

A Duna-Dráva Cement Kft. felelősen gondolkodó vállalatként kiemelt figyelmet fordít a korszerű, környezettudatos műszaki eljárások alkalmazására, a természeti erőforrások helyes használatára és a társadalmi felelősségvállalásra, amelynek részeként eltökélt a fiatalabb generáció környezeti nevelésében is. A vállalat lehetőségeihez mérten a jövőben is szívesen tesz eleget ilyen jellegű felkéréseknek, és tart iskolai előadást a cementgyártás és a fenntarthatóság kapcsolatáról.

A cikk eredetiben itt olvasható: http://www.pecsinapilap.hu