fbpx

A hulladékgazdálkodással több tagállamban is baj van

Újabb kötelezettségszegési eljárások indultak több tagállammal szemben.

A kötelezettségszegésekkel kapcsolatos határozatait tartalmazó csomag keretében az Európai Bizottság jogi lépéseket tesz azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tettek eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeiknek. Ezek a különböző ágazatokat és uniós szakpolitikai területeket érintő határozatok arra irányulnak, hogy a polgárok és a vállalkozások érdekében biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását.

Keresetindítások az Európai Unió Bíróságán

A Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi ROMÁNIÁT, mert nem fogadta el a hulladékgazdálkodásra és a hulladékkeletkezés megelőzésére vonatkozó nemzeti intézkedéseket.

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Romániát, mert az Unió hulladékokról szóló keretirányelvének (2008/98/EK irányelv) és a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megfelelően nem vizsgálta felül és nem fogadta el nemzeti hulladékgazdálkodási tervét és hulladék-megelőzési programját.

A Bizottság korábbi figyelmeztetései ellenére a román hatóságok nem vizsgálták felül és nem aktualizálták nemzeti hulladékgazdálkodási tervüket és hulladék-megelőzési programjukat. A felülvizsgálatnak legkésőbb 2013-ig meg kellett volna történnie. A Bizottság 2015 szeptemberében kezdeményezte a kötelezettségszegési eljárást, majd 2016 májusában indokolással ellátott véleményt küldött Romániának, amelyben nyomatékosan felszólította a hatóságokat, hogy haladéktalanul fogadják el a hulladékgazdálkodási jogszabályban előírt alapvető aktusokat. A további információkat olvassa el a teljes sajtóközleményben.

Az illegális hulladéklerakók miatt a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi SZLOVÉNIÁT

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Szlovéniát 28 illegális hulladéklerakó bezárásának és helyreállításának elmulasztása miatt, ami komoly kockázatot jelent az emberek egészsége és a környezet szempontjából.

A Bizottság korábbi figyelmeztetései ellenére Szlovénia 28 szabálytalan hulladéklerakóval szemben nem tette meg a hulladéklerakókról szóló uniós irányelvben (1999/31/EK tanácsi irányelv) előírt intézkedéseket. Az irányelv értelmében a tagállamoknak úgy kell újrahasznosítaniuk és ártalmatlanítaniuk a hulladékot, hogy ne veszélyeztessék vele az emberek egészségét és a környezetet, továbbá tilos a hulladék illegális hátrahagyása, lerakása vagy ellenőrizetlen ártalmatlanítása. Szlovéniát a Bizottság arra kötelezte, hogy 2009. július 16-ig zárja be és állítsa helyre ezeket a minőségileg kifogásolható települési és ipari hulladéklerakókat. Mivel az ügy megoldása nem haladt előre megfelelően, 2016 áprilisában a Bizottság újabb indokolással ellátott véleményt küldött, amelyben nyomatékosan felszólította a hatóságokat, hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket 35 ellenőrizetlen telephely ügyében, amelyek – bár már nem működnek – veszélyt jelentenek az emberek egészségére és a környezetre. Történt ugyan bizonyos előrehaladás, a 28 hulladéklerakó esetében azonban 2017 márciusáig nem hozták meg a tisztításhoz és bezáráshoz szükséges intézkedéseket. Annak érdekében, hogy Szlovéniát a folyamat felgyorsítására ösztönözze, a Bizottság keresetet indít a szlovén hatóságokkal szemben az Európai Unió Bíróságán. A további információkat olvassa el a teljes sajtóközleményben.

 

Indokolással ellátott vélemények

A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy léptesse életbe az elektromos hulladékokra vonatkozó uniós szabályokat

Az Európai Bizottság nyomatékosan felszólítja Belgiumot annak biztosítására, hogy a Vallon régióban is lépjenek hatályba az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós szabályok (2012/19/EU irányelv), mely kötelezettségnek 2014. február 14-ig kellett volna eleget tenni. Az elektromos és elektronikus berendezések, például számítógépek, TV-készülékek, hűtőszekrények és mobiltelefonok hulladékai a leggyorsabban növekvő hulladékáramok közé tartoznak az Unióban, amelyek veszélyes tartalmuk miatt súlyos környezeti és egészségügyi problémákat okozhatnak, ha nem megfelelően kezelik őket. Ezenkívül a korszerű elektronikai eszközök gyártásához ritka és drága erőforrások felhasználására van szükség (a világ aranykészletének 10%-át például ezek gyártásához használják fel). Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos környezetgazdálkodás javítása, továbbá a körforgásos gazdaság előmozdítása érdekében nagyon fontos, hogy életciklusuk végén javuljon az elektronikai eszközök begyűjtése, kezelése és újrahasznosítása. Amennyiben a belga hatóságoktól két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Belgiumot.

A Bizottság felszólítja BELGIUMOT, hogy léptesse életbe a hulladékelemekre vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság felszólítja Belgiumot annak biztosítására, hogy a Vallon régió a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló jogszabályát hangolja össze az elemekről szóló új uniós irányelvvel (2013/56/EU irányelv), mely kötelezettségnek 2015. július 1-jéig kellett volna eleget tennie. Évente mintegy 800 000 tonna gépjármű-akkumulátor, 190 000 tonna ipari elem és 160 000 tonna háztartási elem kerül be az Unióba. A hulladékelemek és -akkumulátorok környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásainak csökkentése érdekében felülvizsgált és aktualizált, elemekről szóló irányelv meghatározza a veszélyes anyagokat tartalmazó elemek forgalomba hozatalára és címkézésére vonatkozó szabályokat. Az irányelv előírja, hogy a tagállamoknak az elemek és akkumulátorok begyűjtésére és újrahasznosítására vonatkozó számszerűsített célokat kell kitűzniük. Az irányelv mindenfajta elemre, valamint az elemek és akkumulátorok életciklusában közreműködő összes gazdasági szereplőre vonatkozik, így például gyártókra, forgalmazókra és végfelhasználókra, különösen pedig a hulladékelemek és -akkumulátorok kezelésében és újrafeldolgozásában közvetlenül részt vevő szereplőkre. Amennyiben a belga hatóságoktól két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bírósága elé idézi Belgiumot.

 

A Bizottság felszólítja FINNORSZÁGOT, hogy ültesse át a nemzeti jogba a hulladékokra vonatkozó uniós szabályokat

A Bizottság nyomatékosan felszólítja Finnországot, hogy hajtsa végre a hulladékokra vonatkozó uniós szabályok nemzeti jogba történő átültetését. A hulladékokról szóló irányelv ((EU) 2015/1127 bizottsági irányelv) meghatározza a hulladékokból nyert energia hasznosítására vonatkozó műveletek listáját. Az Unióban a helyi éghajlati feltételek befolyásolják a kommunális szilárd hulladék feldolgozására szolgáló hulladékégető létesítmények által műszakilag felhasználható vagy előállítható energia mennyiségét. Az irányelv ezért az ilyen létesítményekre vonatkozó feltételeket egy éghajlati korrekciós tényező segítségével kiszámított energiahatékonysági érték alapján határozza meg. A tagállamoknak 2016. július 31-ig kellett életbe léptetniük a jogszabálynak megfelelő nemzeti intézkedéseket. Finnország a kontinentális területeire vonatkozóan nem ültette át az éghajlati korrekciós tényezőre vonatkozó rendelkezést, amit Finnország éghajlati viszonyaival indokolt. Az eddigi bizonyítékok alapján a Bizottság nem látja indokoltnak, hogy az átültetés elmaradt. A Bizottság által 2016 szeptemberében küldött felszólító levél után az Európai Bizottság most egy utolsó figyelmeztetést küld. Amennyiben Finnország két hónapon belül nem teszi meg a szükséges lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

 

 

 

A Bizottság felszólítja LENGYELORSZÁGOT, hogy ültesse át a nemzeti jogba a hulladékokra vonatkozó uniós jogszabályokat

A Bizottság felszólítja Lengyelországot, hogy maradéktalanul hajtsa végre a hulladékokra vonatkozó uniós szabályok átültetését a nemzeti jogba. A hulladékokról szóló irányelv ((EU) 2015/1127 bizottsági irányelv) meghatározza a hulladékokból nyert energia hasznosítására vonatkozó műveletek listáját. Az Unióban a helyi éghajlati feltételek befolyásolják a kommunális szilárd hulladék feldolgozására szolgáló hulladékégető létesítmények által műszakilag felhasználható vagy előállítható energia mennyiségét. Az irányelv ezért az ilyen létesítményekre vonatkozó feltételeket egy éghajlati korrekciós tényező segítségével kiszámított energiahatékonysági érték alapján határozza meg. A tagállamoknak 2016. július 31-ig kellett életbe léptetniük a jogszabálynak megfelelő nemzeti intézkedéseket. Mivel Lengyelország még mindig nem ültette át a rendelkezéseket, a nemzeti intézkedések elfogadására vonatkozó határidő pedig távoli és bizonytalan, ezért a Bizottság úgy határozott, hogy utolsó figyelmeztetést küld a tagállamnak. Amennyiben Lengyelország két hónapon belül nem teszi meg a szükséges lépéseket, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger ezt szereti: